TẦM NHÌN
Là một nhà cung cấp sản phẩm mà các khách hàng đều hướng tới.
SỨ MỆNH
Mang lại cho khách hàng những giá trị tốt nhất.
  
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Phát triển quan hệ bền vững với khách hàng và đối tác
  
PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG
Gia tăng giá trị cổ đông thông qua việc quản trị doanh nghiệp một cách minh bạch và hiệu quả

TẦM NHÌN
Là một nhà cung cấp sản phẩm mà các khách hàng đều hướng tới.
SỨ MỆNH
Mang lại cho khách hàng những giá trị tốt nhất.
  
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Phát triển quan hệ bền vững với khách hàng và đối tác
  
  
PHƯƠNG CHÂM
Gia tăng giá trị cổ đông thông qua việc quản trị doanh nghiệp một cách minh bạch và hiệu quả

GIỚI THIỆU
Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc
Công ty được thành lập và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với số vốn điều lệ ban đầu là 56 tỷ đồng và 03 cổ đông sáng lập, trong đó Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc nắm cổ phần chi phối.
Mục tiêu thành lập và hoạt động kinh doanh chính của Công ty là đầu tư sản xuất và cung cấp Hydrogen Peroxide có công thức hóa học là H­2O2, còn gọi là oxy già sử dụng rộng rãi trong công nghiệp sản xuất giấy, dệt, điện tử, xử lý môi trường.
Hồ sơ công ty

GIỚI THIỆU
Công ty cổ phần Hóa chất
Hưng Phát Hà Bắc
Công ty được thành lập và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với số vốn điều lệ ban đầu là 56 tỷ đồng và 03 cổ đông sáng lập, trong đó Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc nắm cổ phần chi phối.
Mục tiêu thành lập và hoạt động kinh doanh chính của Công ty là đầu tư sản xuất và cung cấp Hydrogen Peroxide có công thức hóa học là H­2O2, còn gọi là oxy già sử dụng rộng rãi trong công nghiệp sản xuất giấy, dệt, điện tử, xử lý môi trường.
Hồ sơ công ty

SẢN PHẨM

TIN TỨC

TIN TỨC

[IMAGE:H220]
Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2024
26/04/2024
Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2024
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
04/04/2024
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông...
[IMAGE:H220]
Báo cáo thường niên 2023
02/04/2024
Thêm Nội Dung...
HÌNH ẢNH CỦA CHÚNG TÔI

HÌNH ẢNH CỦA CHÚNG TÔI

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC
Địa chỉ: P. Thọ Xương - TP. Bắc Giang - T. Bắc Giang
Điện thoại: 0973 311 656
Email: hpco@hungphathabac.com.vn
Website: hungphathabac.com.vn
VỀ CHÚNG TÔI
Giới thiệu công ty 
Lịch sử phát triển
Cơ cấu tổ chức
Ban lãnh đạo
SẢN PHẨM

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC
Địa chỉ: P. Thọ Xương -
TP. Bắc Giang - T. Bắc Giang
Điện thoại: 0973 311 656
Email: hpco@hungphathabac.com.vn
Website: hungphathabac.com.vn

17 Tháng Sáu 2024    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by www.eportal.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin